top of page

Fly on the wall

Wij komen luisteren, bij een vergadering of een event. Wij geven aan het einde, in een dialoog tussen ons beide, terug wat er gezegd en vooral niet gezegd en wel voelbaar was. 

Coachen met paarden

Een coaching methodiek om ervaringsgericht te leren en te experimenteren met ander gedrag, voortvloeiend uit verkregen inzichten. 

Theoretische kaders

Transactionele analyse

Kernkwadrant

Beïnvloedingsvaardigheden 

Logische niveaus van Bateson

Schakelmodel

Dramadriehoek

Schrijven

In onze begeleiding maken wij gebruik van verslagen die verder gaan dan de zichtbare realiteit; zij geeft ook een beeld van de onderstroom, in woorden gevat. 

Voice Dialogue

Een praktische methode om de onderstroom in kaart te brengen; een inzichtelijke methode ook, die verschillende krachten in balans brengt
 

Mindfulness

Door gerichte aandacht te brengen in het hier en nu, zonder oordeel kom je in contact met je eigen onderstroom. 

Trainingsacteren

Rollenspellen, op maakt gemaakte games, regiescènes.

Het zijn een paar voorbeelden van ervarend leren die

inzichten bieden én praktische gereedschappen om de

onderstroom ten goede in te zetten.

Video

Wij maken een korte sketch van dat wat nog niet getoond is, een stem die nog niet aan bod is geweest en wél van invloed is.

bottom of page