top of page
Zoeken
  • Gerrit en Damiët

Het Pasen Corona Manifest

Ik schrijf en film mijzelf door het landschap overwegingen; van mijzelf,

mijn omgeving en wat ik in de media hoor. Graag creëer ik compassie

en nieuwsgierigheid voor alle stemmen die er nu eenmaal zijn, zodat

we de ander én onszelf recht in het hart aan kunnen kijken.

Het Manifest: 10 uitgangspunten voor nu en na deze crisis. 12 april 2020

1) Wij zijn gelijk van binnen en verschillen van buiten. Dit eerste

punt sluit aan bij artikel 1 van de Grondwet, namelijk dat we

allen voor de wet gelijk zijn.

Maar kijken wij ook zo naar elkaar? Wij zien elkaars buitenkant.

Onze hersenen zijn geprogrammeerd om meteen te weten waar

we aan toe zijn. Een snel oordeel helpt ons de ander in te

schatten en te beheersen.

Het besef dat we van binnen gelijk zijn en eigenlijk allemaal in

wezen het zelfde willen, zorgt voor een vertraging van dat oordeel

en een nieuwsgierige blik en benadering.

2) Mijn belang is jouw belang; als we iets kunnen leren uit deze tijd

is het wel dat we bij dit virus aan elkaars zijden draadje hangen.

Ik wil dat doortrekken naar het leven ná dit virus.

Dat betekent dat wanneer je met elkaar werkt en leeft, dus in alle

ontmoetingen, dat je gaat kijken naar de gezamenlijkheid, dat wat

jou en ook wat de ander werkelijk drijft.

Mijn ervaring is als je dat van elkaar weet, dat je dan op inhoud en

hoe je samen gaat werken grote slagen maakt, ook al lijken de

verschillen groot in 1e instantie.

3) Communiceren vanuit behoeftes: als je dan echt met elkaar kunt kijken

wat je drijft in wat je doet, wat jij werkelijk van belang vindt, dan zie ik

vaak dat mensen dezelfde basisbehoeftes hebben, of we nu man, vrouw,

donker, licht, theoretisch, praktisch, arm, rijk, oud of jong zijn.

De 6 basisbehoeftes zijn: veiligheid, variatie, erkenning, verbinding,

persoonlijke groei en ergens aan bijdragen. Laat dat het startpunt

zijn in hoe je met jezelf en anderen omgaat, dat is vruchtbaarder

dan de uiterlijkheden waarmee wij zo vaak bezig zijn.

4) Ken U zelf: om vanuit dit startpunt te werken en te leven, is het

groot belang dat jij jezelf kent in wat je drijft en welke behoeftes

voor jou absoluut tot het basispakket horen.

Dit vraagt een inspanning die vrij groot is. Immers, je moet dingen

die je altijd voor waar aannam onder de loep nemen. En toch levert

dit een samenleving op van mensen die op een prachtige manier

leiding nemen in hun eigen leven.

En het levert leiders op die in staat zijn vanuit zelfkennis en in

het belang van het grotere geheel te handelen.

5) Gedrag en persoon: als we elkaar dan vanuit eigen behoeftes en

zelfkennis handelen, gaan er natuurlijk nog veel dingen niet goed.

En dan is het noodzakelijk dat we onderscheid maken tussen wat

iemand doet en welk oordeel wij hebben over die persoon. Dat

betekent dat iemand deugt als mens, ook al maakt die mens fouten.

Het zou immers fijn zijn als ook jij op een dergelijk manier benadert

wordt. Ervan uitgaan dat zowel jij als de ander deugt, maakt dat we

niet onszelf en de ander afbranden, maar het gedrag beoordelen.

6) Veiligheid: niet voor niets noem ik dit als 1e basisbehoefte: zonder

veiligheid zal jij het ongemak dat er nodig is om deze bewegingen

te maken, niet opzoeken.

Daarom is er veel aan de samenleving gelegen om een aantal zaken

te regelen die cruciaal voor die veiligheid zorgen. Dat zijn inkomen,

medische verzorging, behuizing en onderwijs. Ik kom later op terug

over HOE dat dan geregeld dient te worden.

7) Delen: het delen van het gigantische kapitaal dat wij met elkaar

hebben op deze aarde geeft een welbevinden en een welvaart die

nog steeds overvloedig kan zijn. en in ieder geval genoeg om veel

meer mensen dan nu een menswaardig bestaan te geven.

De dingen die we kunnen delen zijn: grondstoffen, grond, geld, tijd,

ruimte, kennis, ideeën, gedachten en gevoelens. Stel je voor wat er

gebeurt als zoiets als een patent voor een corona medicijn meteen

voor iedereen beschikbaar en betaalbaar is.

In deze lijst maak ik nadrukkelijk een uitzondering voor het lichaam.

Voor mij is het lichaam onlosmakelijk aan de persoon verbonden en

dient niet gedeeld te worden zonder toestemming. Deze haven moet

wat mij betreft altijd veilig blijven.

8) Variatie: een klacht in dit gedachtengoed zou kunnen zijn dat ieder

individueel initiatief de grond in geboord wordt omdat alles toch al

gedeeld is en de basisvoorzieningen geregeld worden.

Vandaar dat ik de variatie als basisbehoefte nadrukkelijk noem en

die verbind met ondernemerschap. Het is mijn stellige overtuiging

dat in een samenleving waarin de basis gelegd is voor een ieder,

er een klimaat ontstaat waarin juist mensen kunnen ondernemen.

9) Ergens aan bijdragen: in de bijdrage die je levert zijn al een aantal

dingen genoemd: het gedeelde belang, het kennen en bevredigen

van een basisbehoefte, de garantie van veiligheid op een aantal

vlakken, het in de basis weten dat je deugt, het kunnen ondernemen

en daar ook stralend in mogen falen.

Leidend voor de bijdrage is nu juist het overbruggen van de spagaat

die ik eerder aangaf: die tussen de individuele verworvenheden en

de taak in de wereld die wij met ons allen hebben.

Voor mij is het kip en klaar dat willen wij dit gaan doen en volhouden,

beide delen in voldoende mate zijn vertegenwoordigd. Met andere

woorden: haal ik als individu hier echt voldoening uit en heeft de wereld

hier werkelijk iets aan?

Wat mij betreft is dat de meetlat waarmee steeds gemeten wordt.

10) De meerderheid en de minderheid verbinden: wat ik daarmee bedoel

is dat het regime van de meeste stemmen gelden wordt vervangen

door alle stemmen gelden. Als jij je oprecht vertegenwoordigd voelt

in een beslissing, zal je ook bijdragen aan het succes daarvan.

Dit vraagt een moeite en bereidheid een ieder hierin te betrekken

en dit vraagt van een ieder er ook daadwerkelijk constructief uit te

willen komen.

Uiteraard geldt dit voor die gebieden waar jij dan ook iets over te

zeggen hebt, omdat ik vind dat er zeker nog leiders moeten zijn, die

ferme besluiten nemen.

Het creëren van een gezond draagvlak is het uitgangspunt, met als

definitie E = K x A : het effect van een beslissing is de kwaliteit daarvan,

vermenigvuldigd met de acceptatie daarvan voor de groep die het betreft.

4 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

De Corona Monologen

Ik schrijf en film mijzelf door het landschap overwegingen; van mijzelf, mijn omgeving en wat ik in de media hoor. Graag creëer ik compassie en nieuwsgierigheid voor alle stemmen die er nu eenmaal zij

De Corona Monologen

Hier een Corona Monologenfilmpje met als onderwerp de anderhalvemetereconomie en hoe je toch op afstand contact kunt maken. Veel plezier en hieronder de link. Fijne dag! Gerrit Streekstra. https:/

De Corona Monologen

Ik schrijf en film mijzelf door het landschap overwegingen; van mijzelf, mijn omgeving en wat ik in de media hoor. Graag creëer ik compassie en nieuwsgierigheid voor alle stemmen die er nu eenmaal zij

Opmerkingen


bottom of page